Yuzuna Takahashi

"You never listen to me anyway Yuusha"

Description:
Bio:

Yuzuna Takahashi

Yoshigawa Swordninja