Ketsuki Shiko

"I am a being of higher power, I am the Night Maiden"

Description:
Bio:

Ketsuki Shiko

Yoshigawa Pezz101